EŻERĊIZZI SPIRITWALI 🗓 🗺

L-Eżerċizzi li s-Soċjetà torganizza kull sena ser isiru bejn it-Tnejn, 27 ta’ Marzu 2017 u l-Ħamis,30 ta’ Marzu 2017 fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Santa Barbara fi Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta u ser jitmexxew minn Patri Ivan Scicluna O.Carm. Nixtiequ naraw iktar attendenza tal-membri f’dawn il-funzjonijiet.